APL symbol 3D 72dpi1  TYAs APL-modell 

TYA-modellens syfte är att bidra till välutbildade, säkra och anställningsbara elever med efterfrågad specialkompetens. Detta uppnås genom utökad samverkan mellan skola och företag. Modellen bidrar till att möjliggöra övningskörning/mängdträning i APL-företag. Övningskörning ger ökad trafiksäkerhet enligt trafiksäkerhetsforskningen. Branschens erfarenhet av övningskörning, inom ramen för APL, är att elevernas yrkeskompetens ökar. Modellen säkerställer kvaliteten i alla led.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, och Svenska Transportarbetareförbundet har beslutat att företag som tar emot elever/kursdeltagare enligt TYA-modellen ska:

  • vara medlem i BA och eller ha kollektivavtal med Transport,
  • vara juridisk person,
  • vara seriöst och följa god sed på arbetsmarknaden samt
  • ha förutsättningar att genomföra arbetsplatsförlagt lärande.

TYA-modellen kännetecknas av: godkända TYA-anslutna företag och handledare (via TYAs regionala utbildningsråd).

Krav på TYA-certifierade APL-handledare:

  • minst 25 år, minst 3 års yrkeserfarenhet som lastbilsförare
  • haft C/CE behörighet i 3 år
  • anställda på minst 50 procent och genomgått TYAs APL-handledarutbildning.

Övningskörning/mängdträning på företag med TYA-utbildade handledare (efter övningskörning/mängdträning i skolans regi).

Skälet till att handledarna ska ha genomgått TYAs APL-handledarutbildning är att de tränar eleverna i skarpt läge. TYA-modellen är användbar inom gymnasiets inriktning transport. Den används även inom arbetsmarknadsutbildningen. I det senare fallet är körkortsbehörighet och yrkeskompetensbevis avklarade innan övningskörning sker på företaget.

Kontaktperson:
Lasse Holm
Projektledare
08-734 52 31 lasse.holm@tya.se