Villkor för utmärkelsen Årets Transportskola –

Till Anders Jonzons minne

§ 1 Arrangör

Utmärkelsen Årets Transportskola – Till Anders Jonzons minne arrangeras av TYA.

§ 2 Syfte

Syftet med utmärkelsen är att synliggöra de skolor som påvisar en positiv resultatutveckling i förhållande till TYAs årliga skolledarenkät. Syftet är även att stimulera en positiv utveckling av de gymnasieskolor som har transportprogrammet.

§ 3 Deltagare

Endast gymnasieskolor som har transportprogrammet kan tilldelas utmärkelsen. Vem som helst kan nominera en gymnasieskola.

§ 4 Pris

Endast en utmärkelse utdelas per år. Utmärkelsen manifesteras i ett diplom. Mottagaren av utmärkelsen är skolans lärarlag och/eller skolans skolledare. Tilldelad skola har möjlighet att marknadsföras sig som ”Årets Transportskola – Till Anders Jonzons minne år XXXX”.

§ 5 Jury och nomineringskommitté

Juryn är utsedd av Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) och Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) som tillsammans med TYA står bakom tävlingen. Juryn består av en ledamot från Transport, en ledamot från BA och TYAs VD. TYAs VD är utsedd ordförande. Juryn utser vem som tilldelas utmärkelsen. Varje ledamot i juryn har en röst. För beslut krävs att minst två av ledamöterna är överens. Beslutet kan inte överklagas.

Juryn avger en skriftlig motivering för den skola som tilldelas utmärkelsen.

Nomineringskommittén (NK) bistår juryn och deras arbete. NK tar fram en lista om högst åtta nominerade skolor. NK bistår juryn med en rekommendation. NK har möjlighet att kontakta skolor eller andra för att verifiera uppgivna uppgifter.

NK är utsedd av juryns ordförande. 

§ 6 Nominering

Anmälan till Årets Transportskola – Till Anders Jonzons minne görs genom att fylla i anmälningsformuläret på www.bliyrkesforare.nu eller www.tya.se eller genom att skicka svarstalong till TYA, Box 1826, 171 26 Solna. Nominering ska vara TYA tillhanda i god tid innan offentliggörande.

§ 7 Former

Nominerade skolor offentliggörs en månad innan utdelning. Inlämnat underlag får offentliggöras av arrangören.

Årets Transportskola – Till Anders Jonzons minne offentliggöras i samband med Skolforum/Transportkompetens i oktober.

§ 8 Bedömningskriterier

Absoluta bedömningskriterier

§ 8.1 Nominering

Skolan måste vara nominerad enligt § 6.

§ 8.2 TYAs Skolledarenkät

För att verifiera uppgifterna ska skolan ha svarat på TYAs Skolledarenkät föregående år.

Kriterier att värdera för respektive parameter

§ 8.3 Antal förstahandssökande

Antal platser i förhållande till antal förstahandssökande elever.

§ 8.4 Rörlighet och avhopp

Antal elever som slutar och/eller hoppar av är så låg som möjlig.

§ 8.5 Låg differens

Låg differens mellan antagna elever i årskurs två och elever i årskurs tre som tar C-körkort och YKB.

§ 8.6 Låg skillnad

Att skillnaden mellan C-körkort och YKB och C/CE – körkort YKB är så liten som möjligt.

§ 8.7 Examen

Kvoten mellan examen och icke godkänd examen är så låg som möjligt.

Jury och NK gör en sammanlagd bedömning av § 8.3 - § 8.7.

Subjektiva kriterier

§ 8.8 Subjektiva kriterier

Juryn har att ta ställning till nominerade skolors innovationer och idéer som gynnar anställningsbarhet, säkerhet och utbildning. Juryn ska särskilt beakta innovationer och idéer som rör jämställdhet, integration och samarbete med näringslivet.