Nationella programråd

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvarar arbetslivets behov.

Programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i många olika frågor som rör yrkesutbildning. Det handlar om alltifrån analyser av utbildningen utifrån arbetsmarknadens behov till mer konkreta uppgifter som till exempel innehåll i yrkesutbildningen eller utformning av stöd till handledare.

Skolverket använder synpunkter och förslag från de tolv nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser ledamöter till de tolv nationella programråden. Ledamöterna är representanter för arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor inom en arbetslivsorganisation eller myndighet.

För frågor om de nationella programråden kontakta Paula Starbäck, Skolverket via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du läsa mer? Klicka på länken nedan:

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/nationella-programrad/programradet-for-fordons-och-transportprogrammet-1.197327

 

Lokala programråd

Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är inte reglerat i någon ytterligare förordning.

Väl fungerande lokala programråd kan vara en avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.

De lokala programråden kan bidra till en organiserad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv. I de lokala programrådens arbete kan även elevernas synpunkter hämtas in.

Uppgifter för lokala programråd

Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

Kontaktperson:
Mikke Roslund
Projektledare
08-7345286 mikke.roslund@tya.se