Lokala programråd (LPR)

Alla yrkesprogram ska ha ett lokalt programråd, som består av representanter från skolan, elever och APL-företag. Ofta finns det också representanter från arbetsgivare och fackförbund: Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet.

I det lokala programrådet kan man exempelvis diskutera:
• Hur yrkesprogrammet och APL ska läggas upp
• Ansvars-, säkerhets- och försäkringsfrågor i samband med APL
• Fördelning av kursplanernas innehåll mellan skola och företag

 

De regionala projektledarna som presenteras ovan kan också vara ett stöd i utvecklingen av lokala programåd. Nedan finns stödmaterial för att utveckla de lokala programråden.

Förslag på dagordning.

Påverka transportutbildningen i ditt län.

Programrådshandboken

 

Inspirationsfilmer för att effektivisera möten med lokala programråd.

Att ha möte del 1

Att ha möte del 2

Kontakta regionala projektledare

  • Från vänster till höger i bild:
  • Bo Bjarnhagen 0730-202124 Mellan Norrland
  • Hans Norbeck 070-7679334 Centrala Sverige
  • Lars Kotz 070-6519844 Mellan Sverige
  • Lars Johansson 070-8779402 Syd o Västra Sverige
  • Dick Sundberg 070-2530221 Norrland