djurtransport nb

Djurtransportförare

En djurtransportförare kör till största delen djur från lantbruk till slakterier.

Ofta innebär arbetet långa transporter och tidiga morgnar. Föraren kan behöva utföra enklare reparationer då det numera finns mycket teknisk utrustning i djurtransportbilarna. Föraren sköter själv lastningen. Krav ställs därför på djurkännedom och kunskap om lagstiftningen som reglerar handhavande med djur.

Förarens arbetsmiljö

Tidiga morgnar och långa körningar är vardag för en djurtransportförare. Då det är levande djur man transporterar krävs det att man har en känsla för körning och för djurens situation på släpet. I arbetet förekommer en del tunga lyft och drag. Djur gör ju inte alltid som man vill...

Krav

  • Körkort med C/CE-behörighet
  • Kompetensbevis - djurtransporter
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort