DHL fjärr nb

Fjärrbilsförare

Fjärrbilsföraren transporterar större godsenheter över längre sträckor, ibland på nattetid.

Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler eller lagercentraler. Arbetet handlar mycket om att köra långa sträckor med varierat gods och ställer stora krav på lastsäkring.

Förarens arbetsmiljö

En fjärrbilsförare kör ofta långa sträcker ensam. Tungt gods medför en tyngre godshantering. Därför är det viktigt att kunna använda sig av lyfthjälpmedel som truck vid lastning och lossning. Är du nyfiken på att se mer av Sverige? Bli fjärrbilsförare!

Krav

  • Körkort med CE-behörighet
  • Utbildningsbevis - truck
  • ADR-intyg för styckegods
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort