Utlandsförare

Utlandsförare kör oftast dragbil med trailer på uppdrag för speditionsfirmor.

Ofta handlar det om att köra en återkommande rutt, där man lastar och lossar på många platser på vägen. Långa perioder befinner sig föraren på resa. Kunskaper i farligt gods, lastsäkring och maskinell godshantering är ett måste. Goda språkkunskaper är också bra att ha.

Förarens arbetsmiljö

Ett fritt arbete med resor utomlands! Att vara utlandsförare är ganska oregelbundet vilket gör att det kan vara svårt att planera sin tid. Ofta arbetar man i sju dagar och sen är man ledig i sju dagar. Kunskaper i engelska är en fördel.

Krav

  • Körkort med CE-behörighet
  • Utbildningsbevis - truck
  • ADR-intyg för styckegods
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort