Dag 1 2005-05-26
Just nu pågår tävlingarna för fullt och Sverige, representerat av Nicklas Hallgren och Daniel Johansson i grenen Transportteknik, tävlar idag i delmomentet KRAN.

Våra tävlande ska visa att de kan använda en kran på ett korrekt och säkert sätt. Uppgiften är att lasta och leverera olika typer av gods som finns angivet i ett transportdokument. Det är viktigt att bl a planera lastningen utifrån den ordning som godset ska lastas av så att arbetet löper smidigt. Det gäller dels att lasta godset i rätt ordning, dels att se till att det är regelmässigt lastsäkrat. Självklart ingår kontroll av kranen och fordonet före körning.

Några kommentarer sent på eftermiddagen:
– Det gick hyfsat, säger Nicklas.
– Ja, säger Daniel, vi lyckades bra med axeltrycket. Det fanns en timme för planering och fyra timmar till själva lastningen. Lastens innehåll vill dom inte avslöja för att inte ge några onödiga tips till övriga tävlande. Till slut säger Daniel:
– Virkespaket, så mycket kan vi säga utan att avslöja några viktiga detaljer.

1 1 1 1