Dag 2 2005-05-27
Idag har Nicklas och Daniel genomfört två delmoment i tävlingarna, på förmiddagen Heavy Eco Driving och på eftermiddagen ADR.

Heavy Eco Driving
I delmomentet Heavy Eco Driving ska de tävlande (var för sig) köra en sträcka på två mil med dragbil och trailer. Uppgiften är att på allmänna vägar och i den normala trafiken köra så bränslesnålt och trafiksäkert som möjligt.

ADR
De tävlande ska visa att de kan handskas med farligt gods genom att lasta och leverera två olika typer av farliga ämnen. Transporten ska genomföras enligt internationella ADR-regler så säkert och så ekonomiskt som möjligt. De tävlande måste göra en rutt- och lastplanering och under tiden dessutom lösa oväntade problem.

Kommentarer efter dagens tävlingar:
– Heavy Eco Drivingen löpte utan problem, säger Nicklas.
– Ja, det gick bra, fortsätter Daniel, men jag körde nog lite fel i en fil.
– Efter omständigheterna är vi nöjda med ADR-delen. Vi missade att en lucka var öppen. Det känns lite retfullt, konstaterar Nicklas.
– Märkningen var inga problem, men det saknades några etiketter med engelsk text, säger Daniel. Vi frågade domarna men det fanns inte fler.
– Det är klart, fortsätter Nicklas, det var inte helt lätt utan ADR-handbok som vi är vana vid. Men det är samma regler för alla så det är ju rättvist i alla fall.

1 1 1 1