Här är beskrivningar på de olika tävlingsgrenarna. Vad som tillkommer är en maxtid för varje moment. Den används för att särskilja tävlanden som hamnar på samma poäng.  

Klicka på länken!